1. Notulen: ALV 2015 /  ALV  Reglementen 2016
 2. Regelementen ALV punt 2:
 • 2 borden aanwezig op iedere locatie, dit punt stond niet op de agenda, vandaar gaarne bevestiging en akkoord van de ALV.
 1. Ingekomen stukken: Zaak voor de Commissie van Beroep m.b.v. klacht over playoffs.
 2. Verslag kascommissie.
 3. Jaarverslag penningmeester.
 4. Vaststellen begroting seizoen 2016-2017.
 5. Vaststellen vergoedingen 2016-2017 en contributie seizoen 2017-2018.
 6. Wedstrijdleider / Selectie zaken / bekers winter competitie?
 7. WBDF site / media gedragsregels.
 8. Verkiezingen bestuur:
 • Andy Gennesse en Ed Holdorp hebben per abuis hun zittingstermijn van 3 jaar overschreden.
 • Stembureau (3 leden)
 • Kandidaat voorzitter: Andy Gennesse (voorstel bestuur) & Embrecht Hendrickx
 • Kandidaat bestuurslid: Pieter Emmen en Carla Kramer
 1. Verkiezing Kascommissie.
 2. Verkiezing Commissie van beroep / tuchtcommissie.
 3. Verslag Banencommissie.
 4. Verkiezing Banencommissie.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiten vergadering.
 7. Uitdelen bekers podiumplaatsen seizoen 2015-2016
 8. Team enveloppen uitdelen
Tags: