Datum vergadering               : 22 april 2018

Tijd                                        : 10.00 uur

Locatie                                  : Sportcafé de Ganzerik te Breda

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen ALV reglementen 21 mei 2017
 3. Binnen gekomen voorstellen
 4. Voorstellen bestuur WBDF
 • Voor niet deelnemen aan de divisie kampioenschappen -9 punten komend seizoen.
 • Niet deelnemen aan de bekerfinale volgend jaar niet mee doen met de bekercompetitie.
 • dartbaan/ dartbord moet zonder podium bereikbaar zijn
 • afschaffen play-off
 • bufferpunten behaald in de laatste 6 weken meenemen naar volgend seizoen
 • overschrijven van leden in de eerste 4 speelweken schrappen

 

 1. Voorstellen Louis Wijnans

Voorstel 1,  

2 extra reserve plekken. Dus A t/m H.

Er zijn genoeg teams die meer dan 6 leden hebben dus waarom dan ook niet 4 wissels kunnen invullen .

 

Voorstel 2,  

Alleen bij de beker wedstrijden de opstellingen blind in vullen . Dit zou voor de beker wedstrijden eerlijker zijn omdat je elkaar maar 1 maal tref.  Nu heb je dus een nadeel als je thuis loot omdat je de opstelling als 1e moet invullen en moet overhandigen aan de tegenstander  en al helemaal wanneer je dan een team uit een hogere competitie heb geloot.

 1. Voorstel Sjaan van Hemert en Marian Schrijvers

Het niet mogen overschrijven van leden in de 2e helft van het seizoen om competitievervalsing te voorkomen

Rondvraag en Sluiting

Tags: