Begroting WBDF 2017-2018

Beste leden,

Daar wij als bestuur graag openheid van zaken willen geven hebben we er voor gekozen om voortaan onze begroting online te zetten. Zo heeft elk lid inzicht in de inkomsten en uitgaven van onze vereniging.

Deze begroting is goedgekeurd door de leden op de afgelopen ALV. Mocht je vragen hebben over onze begroting, schroom dan niet, en stuur je vraag aan onze penningmeester en of secretaris.

Klik op de link Begroting WBDF 2017-2018 om deze te kunnen bekijken.

Het bestuur.