Agenda

Zondag 21 mei om 10h00 in de Ganzerik. Ganzerik 1 te Breda.

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Notulen ALV reglementen 11-04-2016
  3. Binnen gekomen voorstellen
  4. Voorstellen bestuur WBDF (minimaal 2 dartborden/Mark v.d. Muysenberg, speltype laatste 8 bekercompetitie/René van Bavel, gedragsregels/Pieter Emmen)
  5. Invullen wedstrijdformulier; uitvoering van stemmen (agendapunt ingediend door Embrecht Hendrickx)
  6. Uit de competitie halen van een team (agendapunt ingediend door Frank Janssen)

Rondvraag en Sluiting

Tags: