VAN DE BESTUURSTAFEL:
Overlijden Martin Fitzmaurice:
We hebben stil gestaan bij het overlijden van Martin Fitzmaurice. Op donderdag 14 april is Martin Fitzmaurice, op 75-jarige leeftijd, overleden. Martin was meer dan twee decennia als Master of Ceremonies het gezicht en de stem van de dartssport. ‘The Legend’ opende altijd op zijn eigen bekende manier: “Ladies and gentlemen, are you ready? Lets play darts!” Die woorden zullen nooit vergeten worden. Zijn familie ontvangt namens de NDB een rouwkaart.

Alternatieve inkomsten:
In de komende weken zal een bijeenkomst rondom alternatieve inkomsten plaatsvinden met een werkgroep vanuit de lidorganisaties. Zoals vaker aangegeven moet de NDB alternatieve inkomsten gaan vinden om financieel gezond te blijven. Een aantal ideeën van de NDB worden gepresenteerd. Dit komt tevens terug in de ALV.
NOC*NSF: Sportbonden aangesloten bij NOC*NSF vallen onder de branche-exclusiviteit met de Lotto. De Lotto financiert immers de sport via NOC*NSF (subsidies). Omdat de regelgeving en markt rondom online sportsbetting aan het veranderen zijn wil men deze online sportsbetting ook opnemen in deze exclusiviteit. De darts- en biljartbond maken zich zorgen over de gevolgen voor de individuele sportbonden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de Lotto geen interesse heeft in een specifieke sport of wanneer de sportbond met andere commerciële partijen betere afspraken kan maken. Zo zijn er nog vele vragen denkbaar. Wij zijn als dartsbond betrokken bij deze discussie om zo onze stem te laten horen.
ALV 28 mei 2016:
Alle ALV stukken zijn goedgekeurd door het bestuur en deze zijn inmiddels opgestuurd naar alle lidorganisaties. Mocht u, om welke reden dan ook, graag één of meerdere geprinte versies ontvangen van de stukken dan horen we het graag en zullen we deze opsturen. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het bondskantoor. De ALV zal plaatsvinden in: Verenigingsgebouw ‘De Krooshof’, Sidewende 1, 4122 GX Zijderveld, Telefoon: 0345-641498.
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw lidorganisatie uiterlijk voor maandag 23 mei aan- of af te melden.

Voorzittersoverleg: Het voorzittersoverleg zal plaatsvinden op zaterdag 7 mei op het bondskantoor van de NDB in Nieuwegein.

Tags: