Beste leden,

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen voor de reglementen ALV 2018. Deze zal gehouden worden op zondag 22 april aanstaande vanaf 10h00 in Sportcafé de Ganzerik (Ganzerik 1, 4822 RK te Breda)

Mocht u zaken hebben voor deze ALV, dan willen wij u vragen uw voorstellen uiterlijk 08-04-2018 schriftelijk aan te leveren. U kunt deze aanleveren via het email adres secretaris@wbdfdarts.nl

Wanneer u punten aanlevert voor de reglementen ALV verzoeken wij u om op deze ALV aanwezig te zijn om uw punt toe te lichten aan de aanwezige leden. Wanneer u niet aanwezig bent op de reglementen ALV kan uw punt NIET in behandeling worden genomen.

Wij zien u graag terug op 22 appril aanstaande om 10h00 in Café de Ganzerik.

Met sportieve groet,

Het bestuur.

Tags: