Tag: inschrijven

Nieuw lid inschrijven

Nieuwe leden of oud-leden: Voor nieuwe leden geldt het volgende   Stap 1 Maak € 32,50 over naar girorekening NL31 INGB 0006 8767 62 t.a.v West Brabantse Dart Federatie Lidmaatschap van de WBDF bestaat uit € 22,50 WBDF contibutie, dit is incl. € 10 NDB contributie. Tevens betaald u € 10 borg. Hierin zijn geen keuzen te maken, een WBDF lid is ook een NDB lid. Als iemand seizoen 2014-2015 al lid was […]

Lees verder…