Beste leden,

 

Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te zijn over het inzetten van de wisselspelers (spelers E en F op het wedstrijdformulier) De regelementen zeggen hierover het volgende:

 

2.19 Gedurende een wedstrijd mag een team tot twee maal toe een speler wisselen.

 

2.20 Een speler mag pas gewisseld worden nadat de singles door de basisspelers zijn gespeeld en altijd voor aanvang van een te spelen partij. Een uitzondering hierop is indien de speler om medische (blessure e.d.) of professionele redenen (oproep werkgever e.d.) niet in staat is zijn single te spelen.

 

2.21 Een speler die gedurende een wedstrijd is gewisseld tegen één van de reserves mag aan het vervolg van de wedstrijd niet meer deelnemen.

 

2.22 De koppels worden nadat de laatste single is gespeeld samengesteld. Het is verboden om na het samenstellen van deze koppels de koppels nog te wisselen. De mogelijke combinaties zijn: AB en CD, AC en BD of AD en BC.

 

De spelers E en F kunnen dus NA de singles willekeurig ingezet worden. Het regelement voorziet hierin niet in een volgorde.

 

Het bestuur