SEIZOEN 2019-2020

West Brabantse Dart Federatie

Diversen

Verklaring

Hierbij verklaren wij, het bestuur van de WBDF, het volgende:

  1. Alle door u, aan ons verstrekte gegevens zullen wij uiteraard vertrouwelijk behandelen.
  2. Het blijft mensenwerk, maar wij zullen binnen het kader van de bepaling van de AVG, betrouwbaar, naar eer en geweten ons werk doen en uw belangen zorgvuldig behartigen. Indien de AVG voorschrijft dat er een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is, ontvangt u die separaat van ons.
  3. Zonder uw toestemming zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet- en regelgeving dat van u en ons vereist.
  4. Zonder uw toestemming zullen wij geen persoonlijke gegevens van u opvragen bij derden.
  5. Wij zullen uw gegevens nooit verhandelen, te koop aanbieden of verkopen aan andere partijen.
  6. Indien u dat wenst, kunt u inzage krijgen in de gegevens die wij van u verzameld en vastgelegd hebben.
  7. Indien u dat wenst, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur om al uw niet noodzakelijke gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.