SEIZOEN 2019-2020

West Brabantse Dart Federatie

Besluiten reglementen ALV 2018

Beste leden,

Op zondag 22 april heeft de reglementen ALV plaats gevonden. Met een ruime opkomst van 35 man zijn de volgende beslissingen genomen. Deze besluiten zullen ingaan vanaf het nieuwe seizoen 2018-2019. Zodra de notulen er zijn zullen wij deze op onze site publiceren.

1. Het voorstel -9 wedstrijdpunten bij het niet deelnemen aan de divisie kampioenschappen bij aanvang van het nieuwe seizoen is aangenomen.

2. Het voorstel niet deelnemen aan de WBDF bekerfinale volgend jaar niet mee doen met de bekercompetitie is aangenomen

3. Het voorstel dartbaan/ dartbord moet zonder podium bereikbaar zijn komt als advies in de reglementen.

4. Het voorstel afschaffen play-offs is aangenomen.

5. Het voorstel bufferpunten behaald in de laatste 6 weken meenemen naar volgend seizoen is aangenomen.

6. Het voorstel overschrijven van leden in de eerste 4 speelweken schrappen is aangenomen.

7. Het voorstel het niet mogen overschrijven van leden in de 2e helft van het seizoen is aangenomen.

De voorstellen van Louis Wijnans zijn niet in behandeling genomen omdat Louis (helaas door omstandigheden) niet aanwezig was op de reglementen ALV. Uiteraard mag hij ze volgend jaar weer inbrengen.

Het bestuur.