SEIZOEN 2018-2019

West Brabantse Dart Federatie

ALV WBDF 26-08-2018

De wedstrijdschema's zijn klaar, de poules zijn ingedeeld, de eerste loting voor de beker is geweest. Tijd om de competitie te starten! Woensdag worden de wedstrijdenveloppen klaar gemaakt voor zondag.

Aanstaande zondag tijdens de ALV worden de enveloppen en inloggegevens uitgereikt aan de captains c.q. vertegenwoordigers van de teams.

Zorg dat je als er iemand van je team aanwezig is om de envelop in ontvangst te nemen. Anders levert het je team 8 bufferpunten op.

Wij als bestuur van de WBDF danken Arjan van den Kieboom voor wederom zijn geduld en inzet.

Datum vergadering : 26 augustus 2018
Tijd : 10:00u
Locatie : De Ganzerik, Breda


Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Financieel verslag seizoen 2017-2018
4. Verslag Kascommissie
5. Begroting seizoen 2018-2019
6. Commissies: Commissie van beroep, Kascommissie en Banencommissie
7. Aanstellen verkiezingscommissie
8. Gesloten WBDF
9. Wedstrijdzaken & eventueel aangepaste regels
10. Selectie zaken
11. Voorstellen kandidaat bestuursleden
12. Stemronde nieuwe bestuursleden
13. Rondvraag
14. Sluiting
15. Uitdelen wedstrijdenveloppen en afhalen prijzen seizoen 2017-2018.