ALV 25-08-2019

Bekijk het nieuwsbericht

Secretaris gezocht

WBDF is op zoek naar een nieuwe secretaris. Samen met de voorzitter en penningmeester draag je bij aan het dagelijks besturen van de WBDF.

Wat houdt het in?

Als secretaris ga je besturen. Als aanspreekpunt voor leden, commissies en bestuursleden zorg je dat het bestuur geïnformeerd blijft en dat stukken op de vergadering geagendeerd worden.

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse correspondentie van de club. Hieronder valt: Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.

Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.

Bijhouden en beheren van officiële stukken zoals statuten en huishoudelijk reglement.

Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.

Onderhouden van contacten met de NDB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties). Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Interesse? Neem voor een vrijblijvend gesprek over deze bestuursfunctie contact op met bestuur@wbdfdarts.nl