ALV 25-08-2019

Bekijk het nieuwsbericht

Overschrijven 2e helft competitie

Beste leden,

Wij krijgen de laatste weken veel vragen over het overschrijven en of bijschrijven van nieuwe leden. Graag willen we jullie nog een keer de gemaakte afspraken melden welke er gemaakt zijn op de afgelopen reglementen ALV.

Het voorstel was: het niet mogen overschrijven van leden in de 2de helft van de competitie om competitie vervalsing te voorkomen.

Het gaat alleen over het overschrijven! Een nieuw lid inschrijven mag wel. Dit voorstel is met meerderheid aangenomen.

Aangezien we in de 2e helft van de competitie zitten is het NIET mogelijk om leden over te schrijven naar een ander team. Een NIEUW lid inschrijven mag echter wel.

Bestuur WBDF.